Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1891-12-26)

Fra Faderen til M. K. Z. Rønne 1891 26/12:

... Hos os have vi havt nogle rare Dage, men vi have jo og Kristian om os, altid i Humør og altid parat. Om Morgenen spadserer han med Moder, i Mørkningen med mig eller Bodil og i Mellemtiderne er han naturligvis optagen af at male. Denne Gang er det Moder alene, der maa holde for og det til to Billeder, et ved Dagslyset og et ved Aftenbelysning, til hvilken Tid jeg da læser højt for dem, det gaar saa over-maade gemytligt....[Portræter af Moderen, H. Chr. Chr. Nr. 383og384.]