Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Axel Theofilus Helsted (1892-04-30)

Fra Axel Helsted til K. Z. Kjbhvn. 1892 30/4:

... Nu vel! Du er revolutionær! men uklar, Du veed knap selv, hvorledes Du er kommet til at slaa Følge. – Du med et varmt Hjerte paa det rette Sted ! – hvorledes Du er kommet i Følge med abstrakte Amfibier, upersonlige Experimentatorer eller uklare Fremtidsmænd, Curioser og Ubetydeligheder. Desværre maa jeg indrømme, at andre varmhjertede Mennesker gjør Dig Følgeskab – men disse andre har Du paa Din Samvittighed – Du er Manden. – [Om den Frie Udstilling.]