Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Mads Kofoed Zahrtmann (1892-07-21)

Fra M. K. Z. til Forældrene. Kjbhvn. 1892 21/7:

...K. Z. traf jeg endelig hjemme paa Gl. Kongevej igaar. Hans Billed nærmer sig stærkt sin Fuldendelse ; i Begyndelsen af Avgust mener han at være færdig med det og tager sig saa en Maaneds Ferie, 14 Dage i Jylland, Dronninglund og Frijsenborg, og 14 Dage paa Bornholm. Jeg fulgtes med ham ind til Byen, hvor vi spiste Middag sammen hos Mad. Johnstad i Bredgade Nr. 33, hans sædvanlige Madsted. Han var i godt Humør, selv glad over sit Billed.... [L. C. modtager Besøg i Fængslet af Dronning Charlotte Amalie, H.Chr.Chr. Nr.410, sign. 1893.]

Hos Johnstads spiste Sofus Høgsbro og – saalænge han var Landstingsmand – Ludvig Schrøder. Begge de to Grundtvigianere lærte K. Z. der at kjende og satte Pris paa at tale med dem.