Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Thomsen FRA: Kristian Zahrtmann (1892-10-05)

K. Z. til Carl Thomsen. Kjbhvn. 1892 5/10:

Da jeg af vore Samtaler ser, hvor umulig Du stiller Dig i Din Interesse for Skolen, forlanger jeg af Dig for min egen Værdigheds Skyld, som jeg i højeste Maal føler krænket ved, hvad der i dette Øjeblik foretages mod mig som Menneske og som Kunstner, at Du skal give mig Medhold heri ved enten ikke at kunne være med, fordi Du ikke er kompetent til at dømme om min Virksomhed ved Skolen, eller ved ikke at ville være med, fordi Sagen føres mod mig paa den Maade, den gør. – Man kan spytte saa længe paa en Sten, til den bliver vaad.

s. 463 MADAME ULLEBØLLE (BAKKANT1NDE). Kjbhvn. 1888
(H. Chr. Chr. Nr. 343)

s. 464 ADAM OG EVA I PARADISET. Kjbhvn. 1892. Efter Tegningen i Den Hirschsprungske Samling
Maleriet i Faaborg Museum
(H. Chr. Chr. Nr. 405)

s. 465 I Oktober 1893 fik K. Z. paa en større Elevudstilling i Den frie Udstillings Bygning 22 Elevers Arbejder frem. Akademiets Forsøg paa at faa Skolerne lukkede standsede dog først 1896. I Januar dette Aar holdt alle de tre Studieskoler en samlet Udstilling i Charlottenborgs Ovenlyssale. Foruden Modelstudier, udførte paa Krøyers og Zahrt-manns Skoler i Skoleaaret 94-95, udstillede her 58 unge Malere 325 selvstændige Arbejder. Denne Udstilling overbeviste endeligt Kultusministeriet og Finansudvalget om Skolernes gyldige Adkomst til Statsstøtte og sikrede deres Liv for en Aarrække. Slaget var vundet.