Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1893-01-29)

1893, 22. APRIL REJSTE K. Z. MED JOH. WILHJELM FRA
KJØBENHAVN TIL PISA OG DEREFTER TIL CIVITA.
K. Z. til Moderen.
Kunstnerhjemmet
, Kjbhvn. 1893:

... Det med Skolen synes at dø hen, jeg ved igrunden Intet derom, men ved Akademiet har de haft meget travlt med Sagen. Goos retter sig, siger man, efter den Sidste han talte med. Jeg tror ialfald ikke der kan ske noget nu i et helt Aar.... Arbejder paa to Leonora Christina-Billeder Omtrent færdig med Arbejdet til Chicago-Udstillingen.

[K. Z. havde laant Th. Niss’ Atelier. Han var Medlem af Komiteen for Deltagelse i Chicago-Udstillingen. De to Billeder var: L. C. føres af Ahlefeldt ind i Blaataarn og L. C. modtager Besøg i Fængslet af Dronning Charlotte Amalie. H. Chr. Chr. Nr. 409 og 410. Begge udstillede paa Den frie Udstilling 1893.] ... Jeg havde forleden Besøg af Vilh. Kyhn. Det er en stor Sjeldenhed.... Han klager altid over de Unge, ellers er han en herlig Karl.... Til samme 5/3 ... Frie Udstilling skal helst aabnes 25. Marts, hvis den ny Bygning ved Vesterbrogabet kan blive færdig.... Her har jeg Udstilling i Kunstforeningen.... Sydpaa omkring 23. April til Pisa, senere til Civita Juni-Sept....