Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Peter Vilhelm Carl Kyhn (1893-03-01)

Fra Vilh. Kyhn til K. Z. Kjbhvn. 1893 1/3:

.... Har med Fornøjelse set Deres Udstilling i Kunstforeningen, men Deres Adam og Eva er mig en Sorg..... Billedet med en Bog i Forgrunden »Hvad vi ville« er absolut ikke malerisk. [H. Chr. Chr. Nr. 389: En Forgaard. Senere blev Forgrundsfiguren, en Foliant med Rygtitlen: Hvad vi vil, fjernet.] De er ikke filosofisk Forfatter, men s. 466 Maler og har rige Evner som Maler, og De har ikke Lov til at bruge dem til Experimenter. De har ikke faaet Deres Evner for at spille Bold med dem, men for at bruge dem i det Godes, Sandes og Skjønnes Tjeneste. Dette vil De modtage som et kammeratligt Udtryk med samme Hjertelag som det, det er udgaaet af, og vedblivende se venlig paa Deres hengivne Vilh. Kyhn. – Deres Forarbejder til Universitets-billedet er fortræffelige, Karakteren i de forkjellige Hoveder ypperlig. Det forundrede mig at det ikke er valgt. Jeg kan forstaa, at man kan blive bitter, naar saadant møder, men man maa komme over saa-danne Stød, som træffer os alle paa forskjellig Maade.