Danmarks Breve

BREV TIL: Joakim Skovgaard FRA: Kristian Zahrtmann (1893-07-16)

K. Z. til Joakim Skovgaard. Civita 1893 16/7:

...Civita er et Sted, som, naar jeg ikke er her, ligesom blegner, og hvergang jeg kommer her paany overrasker mig ved Herligheder i alle Henseender. Lidt bidrager maaske dertil, at jeg hvergang jeg kommer hertil har et nyt ungt Menneske med mig, og jeg er bange for, at det ikke skal tilfredsstille ham, som det har gjort det for mig, og at jeg derfor i mit stille Sind grubler formeget over, hvad der kan synes Mangler. Det der altid overrasker mig mest er Familien, hvori vi bo. Dennes stolte Selvfølelse der er forenet med en aldeles yndig, naiv Beskedenhed og meget stor Taktfølelse, kan jeg ikke blive træt af at være forbavset over. Saaledes kender jeg den ialfald intet andet Sted. laar er jeg her med en ung Maler Wilhjelm.... Siden Moderens Død har de tre Døttre været helt kuede af Sorgen. Hun døde jo 11. Februar og Folkene her sige, at de siden da ikke har været uden for Døren..... Jeg tror at Kirken paa Sta. Maria skal indvies d. 31. Av-gust. Den er omtrent færdig. Jeg har for tre Aar siden malt et stort Madonnabillede dertil. Jeg er i disse Dage ifærd med at gaa det lidt igennem. Krøyer var her da jeg malte det. Jeg tror han syntes meget daarlig om det, ialfald udtalte han sig mindre smigrende....