Danmarks Breve

BREV TIL: Bodil Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1893-08-18)

K. Z. til Søsteren Bodil. Civita 1893 18/8:

... Sidst i Avgust indvies her en ny Kirke af 50 Præster. Wilhjelm og jeg har gruelig travlt med til Festen at friskmale en stor S. Lidanus, som staar her og fylder i Legemsstørrelse. Han holdes hemmelig til Festen, da han skal indsættes i et af Vinduerne, der behersker Gaden. Han ser meget morsomt ud.....