Danmarks Breve

BREV TIL: Metha Benditte Hoffmann FRA: Kristian Zahrtmann (1893-10-06)

K. Z. til sin Moster Thea Hoffmann. Pistoja 1893 6/10:

... Forlod Civita 29. Sept.... Skal nu her i fem Dage arbejde paa Studier til et temmelig stort Billede, som nok vil tage et Par Aar. Jeg modtog først her Budskabet om Lauras Død. Alt som Aarene gaar, har jeg kommet til at se meget rolig paa at skulle dø. Jeg holder meget af Livet, og jeg ønsker ogsaa endnu at faa Et og Andet udført, har Hovedet fuldt af Planer. Men det er paa samme Tid saaledes, at jeg tror, at vidste jeg, at jeg skulde dø imorgen, vilde jeg rolig lægge Hænderne sammen og være glad over al den Nydelse, Livet har skaffet mig.... [Studierne i Pistoja er Begyndelsen til »Det mystiske Bryllup«. H. Chr. Chr. Nr. 424 og 426].