Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1894-01-16)

K. Z. til Forældrene. Kjbhvn. 1894 16/1:

.... Har ti Rammer i Arbejde til Udstillingen..... Saa er ogsaa Skolen en herlig Ting. Jeg har en ung Præstesøn, Sadolin, en ny Elev, ham er jeg indtagen i....