Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Gudmann Rohde FRA: Kristian Zahrtmann (1894-03-01)

K. Z. til Joh. Rohde. Amaliegade, 14 1894 1/3:

... jeg mener at vide at der er stor Udsigt til at Poul Christiansens Dante-Billede bliver kasseret paa Charlottenborg. Afgjort er det i Øjeblikket ikke, men Oppositionen er stor.... Kunde der ikke være Tale om at vi tog det Billede med. Ubetydeligt er det ikke, der er en Linje i Dante der slukker min mystiske Tørst.... Saa vilde jeg gerne have Adgangskort til den Frie og det saa snart som muligt. Unter uns har jeg talt med Princesse Marie og efter den løjerligste Attaque faaet Lov til at sende hende to Billetter. Derfor er jeg ingenlunde sikker paa at hun kommer, hun har narret mig før. Men kommer hun, gavner det vist Besøget, ialfald kan mulig Brygger Jacobsen saa ogsaa nedlade sig til at sætte sine Ben der.... Mit Bryllup er mystisk. De faar altsaa det Billede saa det kan være ophængt 1. April [P. Christiansens Dante-Billede var paa den Frie 1895. I det Aar var han blandt »de Indbudte«.]

K. Z. var 18. April 1893 flyttet ind i Amaliegade 14, i tre Tagværelser, som blev hans Malerbolig i henved 20 Aar. Sit figurrigeste Billede »Det mystiske Bryllup«, hvortil han først i Okt. optog et Baggrundsstudie i Pistoja, og som han da anslog til at ville tage et Par Aars Arbejde, malte han her i den korte Tid af fem Vinter-maaneder fuldt færdigt til Den frie Udstilling 1894. Derefter fulgte han sin Ven Varemægler Peter Broes unge Datter til Paris, hvortil de kom 29. April 1894. Herfra tog han ene over la Rochelle til Atlanterhavsøen Oléron, hvor han tilbragte Tiden fra 16. Maj til 17. Avgust.