Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1894-04-17)

K. Z. til Forældrene. Amaliegade 14, 1894 17/4:

... Jeg hjælper paa Christiansholm med at hænge Billeder op. Igaar var Dronningen der, hun benyttede Tiden til at give mig en Overhaling med udsøgte Uartigheder. Hun havde intet set af mig, for jeg havde Intet paa Charlottenborg (hvor jeg dog har et Billede); [K. Z. havde paa Charlottenborg En knælende Kvinde ved Kirkeporten i Civita d’Antino, H. Chr. Chr. Nr. 420, nu i Fürstenbergs Samlinger i Göteborg.] Kongen var kun kommet paa den Frie Udstilling med sin Hund, fordi han tilfældig gik forbi; hun vidste ikke hvor den var. Jeg bemærkede saa, at baade hun selv, Kronprincessen og Princesserne Marie og Louise havde udstillet samme Sted i Vinter (for de Vandlidte), men saa kom det komisk nok, at hun vilde vide, hvad hun havde udstillet, og hverken Wanda eller jeg havde været der. Da hun var borte, var Ove helt vred over hendes Mangel paa Kongelighed....