Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1894-05-03)

K. Z. til Moderen. Paris 1894 3/5:

... De værste Anfald antager jeg er tagne, og kan jeg naa frem til Arbejdskraft, naar jeg kommer hjem, maa jeg ikke klage. Jeg maa søge mere til Malerne, og det er maaske godt for min Udvikling. Siden 1. April har en Sløvhed i min Maade at tænke paa mest skræmmet mig.... Sammen med Karen Broe paa Salon og Den frie Udstilling, vi ture fra 9 Morgen til 9 Aften. Jeg er dog nok den der holder mest ud, men Karen er et meget rart Rejseselskab.... Til samme. Saint Trojan, Ile d’Oléron 21/s: ... Endnu ikke i Arbejde, overanstrængt af det store Billede til Foraarsudstillingen.... [Det mystiske Bryllup.] Til Forældrene 13/6: ... Jeg er ganske ene her, – men det er godt. Blot jeg nu kan faa Noget gjort. Det bliver sikkert kun Landskab i Sommer.... 18/6: ... Jeg har det meget bedre. Her staar et stort hvidt Lærred, som jeg har isinde at tage fat paa....