Danmarks Breve

BREV TIL: Poul Simon Christiansen FRA: Kristian Zahrtmann (1894-05-12)

K. Z. til Maleren Poul Christiansen. la Rochelle 1894 12/5:

...Jeg er glad over at De ufortrøden tager fat igen paa Dante, man naar jo nærmest et Maal paa den Maade. – Her har jeg det saa som saa, jeg føler mig overanstrengt og meget uarbejdsdygtig og det er ikke saa rart i et fremmed Land. Jeg tager vist en af Dagene til en lille Ø paa fire Kvadratmil, som ligger her udenfor i Atlanterhavet. Det er et bitte Badested i Sand og med Fyrretræer....