Danmarks Breve

BREV TIL: Metha Benditte Hoffmann FRA: Kristian Zahrtmann (1894-08-01)

K. Z. til sin Moster, Thea Hoffmann. St. Trojan 1894 1/8:

... Der er kun ringe Forskel mellem Kunstnerlivet her og hjemme, men Kunstnerne her er nok adskilligt aandrigere, det kommer af Livet i den store By.... Jeg vilde nu næsten helst blive her, for her s. 470 er godt at være.... Men, dette er jo som et Eventyr, en ung ukendt Pige (min Cousine Leila Roboredos Barnebarn Isabel Minas, 15 à 16 Aar) venter En i et ukendt Land og kalder mig til Lissabon.... J har nu haft Jer Sommer, jeg venter min i Portugal. Her regner det altid.... [K. Z. var indbudt af Elisabeth Vicomtesse de Roboredo til at være hendes Gjæst i Lissabon. Hun var Datter af Admiral Zahrtmann.]