Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Gudmann Rohde FRA: Kristian Zahrtmann (1894-08-07)

K. Z. til Joh. Rohde. St. Trojan 1894 7/8:

... Jeg havde mere Lyst til at skrive til Dem, nu jeg ikke alene opholder mig i Frankrig men med nogle franske Kunstnere, af hvem jeg tror at lære en Del. De plejer jo at interessere Dem for min Omgang med Fremmede og jeg er Dem taknemlig derfor. Det er et lille Badested jeg bor ved og for mig er Stedet glimrende valgt. Man plejer at sige at Franskmændene ikke er nemme at komme paa fortrolig Fod med, og det er igrunden Sligt jeg gerne vil her.... Her er en 28-aarig Maler F. Valloton der har gjort en Del Portræter, men nu beskæftiger sig med Træskæring. Han udgiver det navnlig som enkelte Blade og De kender mulig nogle deraf.... Det der morer mig mest at se er Kunstnernes umaadelige Foretagsomhed. De spilde aldrig et Minut, ɔ : vi spadsere, bade og Sligt, spise og sove ogsaa. Men Tiden er dem dyr.... Til samme 14/8 : ... Jeg blev saa umaadelig glad for Deres Omtale af Valloton som jeg strax viste ham. Sagen er, at jeg holder overmaade meget af ham baade som Menneske og som Kunstner.... De undrer Dem mulig over, at det kan være mig dyrebart at give ham denne Opmuntring, men jeg har en Følelse af at det var en Velgerning mod ham, og jeg har saa meget at gøre med unge Mennesker, at jeg lægger Vægt paa Sligt. Han er meget fattig, men han træder dog Vande, saa han har Hovedet ovenfor-og desværre er mange af mine Elever lige ved at faa Munden under.... Men Valloton er glad idag, man kan se det paa hver Fiber i hans Ansigt....