Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1894-08-18)

K. Z. til Faderen, la Rochelle 1894 18/8:

... Har altsaa sagt St. Trojan Farvel efter at have været der i mere end 1/4 Aar. Mine Billeder er kun tarvelige, men jeg havde ikke ventet andet. Jeg har endnu imod at tage fat paa Mennesker, efter den store Anstrængelse med de mange Modeller i Febr.-Marts, men min Stemning er saa ulige lettere..... Lørdag den 18. ombord paa »Liguria« paa Vej til Lissabon. Alt vel. –