Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Martin Fasting Wilhjelm FRA: Kristian Zahrtmann (1894-09-01)

K. Z. til Maleren J.Wilhjelm i
Civita.
Lissabon 1894 1/9:

.... Iøvrig er der Noget, der gør mig meget ondt i Deres Brev, og det er at høre at Noget trameres mod min Skole. Blot de et Par Aar kunde lade mig arbejde i Ro med Eleverne – jeg kan saa daarlig holde den Uvilje ud. Netop det sidste Aar har taget meget paa mig. Jeg føler, at jeg ikke har Ret til at forlade min Post, men man varmer et Helved for mig. Jeg vilde saa gerne være færdig med Angrebene, kunne leve i Ro, blive her for Exempel, men det er vel godt, at Pligten kalder En andetstedshen og i det Hele tror jeg fuldtud paa at man faar det, som man fortjener det, og det er en Mangel hos mig selv naar Angrebene piner mig, eller mine Venner forlade mig.... Jeg takker Dem og Deres Familie og Cerronis og Alle der har hjulpet med Billedets festlige Anbringelse. Jeg har nok Lyst til at se, hvorledes det harmonerer med Omgivelserne. [Madonna-Billedet i Civitas ny Kirke.] Her har jeg det rart. Min Cousine er svag men umaadelig livlig, har set og opfattet grumme meget i Verden.... Hun lever her med en Datterdatter....