Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Martin Fasting Wilhjelm FRA: Kristian Zahrtmann (1894-11-08)

SIDST 1 OKTOBER im VENDTE K. Z. SØVÆRTS TILBAGE
FRA LISSABON.
K. Z. til Maleren J. Wilhjelm i
Italien. Kjbhvn.
Amaliegade 14, 1894 8/11:

... Her er jeg kommet den 27de i forrige Maaned efter en flot otte Dages Sørejse. Nogle Gange stod vi paa Hovedet pludselig alle Mand ved Middagsbordet, Suppe og Bordeaux blandedes behageligt i Ens Skød og mine lysgraa Pantalons fik sidste Rest. Calais og Dover udsendte fagre Vinger af farvet elektrisk Lys og Hvalerne satte høje Vandspring op naar man hist og her saa Noget af en Ryg i den biskaiske Bugt.... Paa Skolen er der udmærket rart. Jeg har nogle fortræffelige unge, men nu mærker jeg, at der er meget slemme Ugler i Mosen, og man tænker, siges der, paa at lukke helt for mig. Schwartz, Maleren, raader mig til dennegang Intet at gøre selv i Sagen, og jeg tror jeg følger Raadet. Dels kan jeg ikke blive ved med den Tragedie, dels kan bedre Andre handle i min Sag. Men jeg er forberedt paa, at det om nogle Maaneder er forbi. Gid man var Nord- eller Franskmand eller saadan noget Andet der ikke følte Knudten saa nær. Her er man rent russergal nu nærmest med Gaver til Czargraven, ligesom vi ikke har nærmere Ting at bruge vore Evner til. Torne sendte idag den sødeste Nordmand hertil, en Alfred Hauge, fra Christiania. Narcis var neppe mere yndig. Saa bukkede og bukkede han og kunde ikke forstaa mig. Han havde været sammen med Torne i Vaagemoen og set ham gøre et Billede med elleve jenter eller jentfolk som dansede under Træerne. Men til Pigerne havde han ikke haft Model, saa de var noget fortegnede. »Men jeg skal fan bli malere jeg.« Det er Tornes Ord og jeg tror paa dem. Jeg er som Grundtvigianerne i min Tro paa det levende Ord.... I disse Dage har jeg siddet paa Galleriet og kopieret et Leonora Christinabillede til Gætje. Der er meget rart at være, højtideligt, og det Gode er der, at for hver Gang jeg har været ude holder jeg mere af vort Galleri. Leemejer gaar der og er berust af de gamle Billeder, og nu der er Mange, der er gale paa mig for Skolens Skyld, synes jeg ogsaa at Rembrandt og Mantegna og Luini og Eckersberg bliver mere mine trofaste Venner....