Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1895-01-24)

K. Z. til Forældrene. Amaliegade 14, 1895 24/1:

... Det gaar godt fremad med Christus og Disciplene.... Vi faa nok uden Spor af Vrøvl Pengene til Skolen ogsaa for næste Aar. Der er s. 478 agiteret svært imod os af Akademiet, og jeg var ærketræt af al dets Politik.... Det er nogle meget rare Elever jeg har. Fem à sex af dem vil bygge et Hus ude paa Refsnæs for Somren, vil have et Par Modeller med sig. De vil gaa nøgne. Naa det er da ungdommeligt, endelig engang ; Humør har de.... 7/3... Til Udstillingen faar jeg kun Christus-billedet færdigt og nogle Smaating fra i Sommer.... [Paa den frie Udstilling fandtes »Herren aabenbarede sig for de forsamlede Disciple«, H. Chr. Chr. Nr. 444, og otte Billeder fra Frankrig og Portugal.]