Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Larsen FRA: Kristian Zahrtmann (1895-02-06)

K. Z. til Maleren Johannes Larsen. Kjbhvn. 1895 6/2:

... Her har vi det meget travlt, haaber at De maa have det ligesaa. De ældre paa Skolen ser jeg nu ikke ret meget. Christiansen har dog været her idag og han straaler som en fuldtudsprungen Rose. Han slaas med sit store Dantebillede og det gaar nok ovenikøbet ganske godt dermed. Selv slaas jeg med det Christusbillede, De saa, som med en Mare. Men jeg elsker Kampen for dens egen Skyld og det er godt for det Tilfælde at man ikke kan sejre....