Danmarks Breve

BREV TIL: Fritz Syberg FRA: Kristian Zahrtmann (1895-03-17)

K. Z. til Frits Syberg. Amaliegade 14, 1895 17/3:

...Vintren har gaaet forbavsende hurtig, jeg har hele Tiden malt uafbrudt paa et Billede kun en god Alen i Kvadrat, og nu da det nærmer sig sin Ende synes jeg, at det er saa nogenlunde mislykket. Det har dog moret mig, mens det stod paa, men det er mindre godt at blive gammel. Hvad Andre har ved jeg kun lidt om. Poul Christiansen maler Dante og Beatrice, netop saa stort som Dantebilledet ifjor. Mærkelig nok lader det til at han kommer godt fra Beatrice. Hun vilde jeg tro ikke netop laa for hans Pensel. Paa Skolen var der meget livligt og godt hele den første Tid af Aaret. Nu i den senere Tid har man sakket af, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Modellerne har været særlig udmærkede og nogle fortrinlige nye Kræfter har vi haft i Sadolin og Ottesen. Mulig er det at dette Hellas, de vil grunde paa Refsnæs tager altfor megen Opmærksomhed. Netop de to Herrer aande ivrig for den Sag. Selv tænker jeg til en Forandring at blive heri Danmark i Sommer, noget paa Bornholm hos mine Forældre. Saa ses vi vel sagtens.