Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Martin Fasting Wilhjelm FRA: Kristian Zahrtmann (1895-03-18)

K. Z. til J. Wilhjelm i
Italien.
Kjbhvn. 1895 18/3:

... Ja meget ordentligt bliver dette neppe. Otte Timer Model og et Arbejde som det gaar daarlig med og Udstillingen for Døren og det at skulle hænge op og saa Modeller som narre En og Jul. Lange der lakonisk siger: Dit Billede interesserer mig ikke – ja, det tog nok Pippet fra Adskillige. De maa ikke forlange, at dette skal blive et ordenligt Svar paa Deres elskelige, men det jeg har at sige skal frem og det er at Petersen Mols er saa svært begejstret for Deres Billeder, igrun-den alle tre. Han er Ophænger og han havde ogsaa de Andres Dom og de var alle glade for Billederne, dog Mols mest. Og saa er det igen »Kurmageriet« han synes ubetinget bedst om. Han siger at der er en saadan Ungdom i begge Figurer at alene det bærer op over Alt Andet.... [Ung Mand og Kvinde paa Vej nedad Civita-Trappen. Kjøbt af Kunstforeningen.]