Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1895-10-26)

K. Z. til Faderen. Kjbhvn. 1895 26/10:

... Det er svært saalænge denne Sygelighed skal staa paa, men slut Jer til mig i Haabet om, at jeg maa kunne naa frem til at glæde mig over at arbejde. Det var saa godt at være paa Bornholm, jeg var saa glad over, at J sad for mig, det er vel det Bedste jeg har gjort det sidste Par Aar, og det er en Overgang til igen at kunne male Figurer. [Forældrene i Dagligstuen. H. Chr. Chr. Nr. 448.] Billedet med Leonora Christinas Død kan jeg foreløbig ikke tage fat paa.... Jeg har nu ordnet en Del Billeder til Avktion. Der er for 37000, men jeg vil være glad, faar jeg 15000. – Helsted var her forleden hele Aftenen og mange gamle Minder dukkede frem. Det er godt for mig, naar her kommer Kolleger, men de blive meget sparsomme, naar man ikke maler saa godt, og mine Døre staa som oftest lukkede. Men ogsaa Engelsted er flink, og jeg har jo en Del rigtig brave Venner, som jeg kunde besøge....