Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Martin Fasting Wilhjelm FRA: Kristian Zahrtmann (1896-01-01)

K. Z. til J. Wilhjelm i
Italien.
Kjbhvn. Nyaarsdag 1896:

.... Der er i Deres Brev en Passus, der generer mig lidt. Det er at De siger, at De gør Alt forat komme bort fra min Malemaade. Jeg synes at De snarere skulde sige som jeg, skidt med Maaden, det gælder kun at fremstille hvad man vil. Gid De vilde gøre Deres Billede færdigt, og saa sende os et à to Hoveder eller Sligt, men studeret mandigt og til den yderste Detail. Ser De, Krøyers Elever trænge til at gøre noget Figurstudie mandigt og en Smule acerbe, forat bruge et italiensk Udtryk. Saadan Noget hvor hver Farve staar enkelt og simpelt og bestemt. Jerndorff er af samme Mening som jeg – men forøvrig er der nok en Slump Malere der mener at netop Krøyers Elever kan male. Ak, de er Alle meget daarlige Krøyere. De ligne hinanden saa horribelt, har en Overflade men hverken Liv eller Lyst eller Lys. Jeg kan dog ikke tro Andet end at De vil være enig med min Anskuelse. løvrig synes jeg at mine Elevers Arbejder fra Skolen næsten er bedre end hvad de har gjort paa egen Haand. Det havde jeg aldeles ikke ventet. Hvad man siger ved jeg kun lidt, da jeg er for forkølet til at gaa ud og her kun komme Faa. Selv kan jeg fortiden ikke male, det ved jeg, men jeg haaber til, at det igen maa gaa, naar jeg kommer til Italien i Slutningen af April eller lidt før....