Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1896-01-24)

K. Z. til Faderen. Amaliegade 14, 1896 24/1:

... Tænker at skulle følges til Italien med en af mine Elever, Poul Christiansen, den ældste og braveste .... og han holder af mig. Han har erklæret, at han kun kunde rejse, hvis han kunde følge med mig; jeg føler det, som har jeg en Art Forpligtelse overfor ham. – Avktionen bliver Fastelavnsmandag. Tænker paa Leonora Christina med Kællingen i Fængslet. Det med hendes Død maa opsættes, til jeg har mere Kraft til Arbejdet, det er for stort nu. Jeg haaber at have det færdigt til hendes Dødsdag 16. Marts 1898.... Har idag angivet min Indtægt for forløbne Aar til 400 Kroner. Det er saamænd ikke meget, og dog har jeg, naar Rammer og Modeller beregnes, neppe haft saa meget. Naar jeg Intet har, saa bruger jeg næsten for Lidt, for jeg gaar ikke i Theater, sørger for Klæder eller Sligt, men mig synes det igrunden lykkeligere end hos saa mangfoldige af mine Venner, der har saa overordentlig meget. Og med alt dette spiser jeg mange Gange Østers og drikker Champagne, men Udgiften ja, den afholder Andre....