Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Larsen FRA: Kristian Zahrtmann (1896-03-12)

K. Z. til Maleren Johannes Larsen. Amaliegade 14, 1896 12/3:

.... Der er dog en Ting, jeg stadig vil hævde og det er at jeg altid drages af personlig Følelse og nødig vil være abstrakt i Anskuelser. Dette vil jeg gerne indprænte som i Maling: forbind Lysene. Hvad Schou, Lützhöft og Gottschalk angaar, saa synes jeg at de sidde inde med Muligheder og at de har gjort gode Billeder. Det er blevet min Lod at gøre dem opmærksomme paa, at de ikke kom med iaar, og jeg har dertil føjet: kom nu med Noget paa Charlottenborg der gør at vi absolut maa ønske: gid De var hos os. Ser De, saadanne unge Mennesker, af hvem man bør forlange at hvert nyt Billed er et Kæmpeskridt fremad, kan det neppe skade, at de føle nogen Modstand. Men naar en Maler, som G. Achen, der er gammel ønsker forat komme frem – og tilmed ønsker det meget beskedent – at vi vil hjælpe ham ved at have ham med os, saa er et Afslag umaadelig meget haardere. Den Unge har fuldtud Tilliden til sig selv og det er saamænd tydeligt, – den Ældre sætter beskedent sin Tillid til os Andre. Jeg tror, De gav mig mere Ret, naar De bedre kendte, hvad en Kunstner kan lide under....