Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1896-03-20)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1896 20/3:

...Det er en stor Fordel at have Nogen med Christiansen, for lige-saa udmærket han er fra Characterens Side, ligesaa tung er han i Vendingen.... Ligge vi stille og male, er han udmærket.... Hos Grev Frijses har jeg det saa udmærket i Vinter, er der ofte til Middag....

s. 485 EN SLANGE. Ravello 1891
(H. Chr. Chr. Nr. 397)

s. 486 FIRFLØJET SKÆRM MED
Tegnet af K. Z. efter Siena-Opholdet 1897.

s. 487 SIENESISKE PAGE FIGURER
Rroderet af Moderen i Rønne 1898 [Se S. 480–81]

s. 488 K. Z. VED ARBEJDET I FOBÆLDBEHJEMMETS GAABD I BØNNE
Fotografi af Frk. Birgitte Erichsen 1899