Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1896-11-14)

K. Z. til Moderen. Amaliegade 14, 1896 14/11:

Det er rent galt, at Dagene gaa, uden at jeg faar skrevet Jer til. Men Grunden er kun god, jeg kan fuldtud arbejde og nyder Velsignelsen deraf i fulde Drag. Der har været Tider, hvor jeg var ved at fortvivle over, hvor lang Tid der skulde til, ja hvor jeg har trot, at min Helbred vilde lide under dette, men nu er jeg frisk og arbejder med den gamle Lyst.... Jeg havde tænkt paa at anlægge Leonora Christina-Billedet hjemme paa det store Lærred efter Skitsen, men denne er alt færdig, om en halv Time tager jeg fat paa det store Billede. Jeg har forandret Motivet noget. Oprindelig holdt jeg mig til hendes Ord under Nadveren paa Dødssengen : Herre havde Dit Ord ikke været min Trøst, havde jeg forgaaet i min Elendighed. Men de bleve mig for triste. Jeg maa tro at hun dør jublende, som gamle Hauch.... Jeg bruger nu de Ord af hende : .Se min Frelser! jeg er her. De er skønne, som alt hvad hun gjorde.... Vil gerne være hjemme til Juleaften....