Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1897-08-05)

Fra Faderen til M. K. Z. i
Kjbhvn.
Rønne 1897 5/8:

... Ogsaa havde vi Brev fra Kristian, der har det godt i Siena, hvor Bertelsen og han arbejder i Domkirken: »Jeg er snart Ven med alle 40 Præster; forleden spurgte de, hvor koldt der var paa Grønland, hvortil jeg svarede, at der var saa koldt, at Præsterne maatte sige at der var koldt i Helvede, thi sagde de til Grønlænderne at der er varmt, vilde de alle derhen«....