Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Gudmann Rohde FRA: Kristian Zahrtmann (1897-09-08)

K. Z. til Joh. Rohde. Siena 1897 8/9:

... Bertelsen, som jeg rejste med, en af mine Elever, ... rejste hjem den 22de Avg. efterat vi havde rejst fra 4de Maj og været Halvparten af Tiden i Florenz, Halvparten her, forøvrig i Verona, Modena, Pisa. Han saa en Del paa Hjemrejsen, havde haft 600 Kr. til Rejsen og kom nok endda tilbage med Noget. Han ser nu ogsaa saa godt ud, at han Intet behøvede forat klæde sig. Her er endda en af mine Elever Wetlesen, en fortrinlig, rolig Begavelse, elskelig men noget successiv. Han maler godt, har en Adam og Eva med Englen som Udsmider, han saa gerne vilde have paa den Frie til næste Aar. Han er norsk. Saa har jeg endda et Par Kvasielever her, en Nordmand Lundebye og Mogensen, Søn af Hofforgylderen – den Sidste er meget flink. Wetlesen triller afsted som en lille lidt ubemærkelig Boldt, de andre er stoute Karle som det er en Ære at vise frem. Men W. ved saa godt, at det er ham, der har de gode Evner. Naa det kommer tidt mig tilgode, da han paatager sig at sige mine Billeder ofte fortræffelig Besked. Jeg maler oppe i Domkirken et Billede, der vistnok ligner Processionen fra Civita for meget. Det er inde i Kirken, Ærkebispen pontificerer, medens hele Folket knæler. Det er igrunden storartet liberalt at man faar Lov at staa midt i de Andægtiges Skarer....