Danmarks Breve

BREV TIL: Mads Kofoed Zahrtmann FRA: Carl Vilhelm Zahrtmann (1897-12-27)

30. SEPTEMBER REJSTE K. Z. MED OPHOLD I NERVI HJEM
OVER STUTTGART-HANNOVER.
Fra Faderen til M. K. Z. i
Kjbhvn.
Renne 1897 27/12:

... Det har været en rigtig Svir for Moder og mig at vi kunde have Kristian hos os i denne Juletid. Hvor gjorde det ikke Juleaften til noget ganske andet, end om Moder og jeg havde været ene om at fejre samme. – Da han meldte sit Komme til os, var vi ikke ganske fri for et Tryk ved Tanken om, hvorledes vi skulde kunne underholde ham, med hans Virksomheds Aand, paa en tilfredsstillende Maade i en halv Snes Dage og det ved Vintertide, men det gaar som det er smurt, ganske brillant. Han er i travl Virksomhed med at sætte Moder ind i et stort Broderiarbejde, hvoraf han er i højeste Grad optaget og som alt har begyndt at vække Folks Opmærksomhed.... [Broderiet var bestemt for den store firfløjede Skærm, der er godt kendt fra K. Z.’s Atelier].