Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1898-02-19)

K. Z. til Forældrene. Amaliegade 14, 1898 19/2:

... Havde sidst søgt Peder [Broderen Boghandler P. Z.] 6. Febr. om Aftenen og truffet ham paa en Knejpe, livlig, spøgende og i Bedring.... Idag Morges Kl. 10 søgte jeg ham igen, fandt ham siddende i Bogladen, læsende Politiken, jevnt livlig, men meget meget mager. Vi talte om at rejse, og jeg sagde ham, at jeg godt kunde ledsage ham hvorsomhelst, da jeg kan arbejde hvor det skal være. Peder sagde, han var for svag til at rejse nu, mente det burde være i April.... [Broderen Peder Tetens Z., som 4. Juni 1894 sammen med G. Christensen havde aabnet en Antikvarboglade, Nørregade 13, og endnu 4. Januar 1898 havde udvidet den med en Afdeling for Bogsalg fra Hylderne i Østergade 58, døde uden foregaaende Sygeleje 21. Febr. 98. K. Z. tog strax hjem til Rønne for at være hos Forældrene under den første Sorg. Allerede i Julen havde han sat Moderen i Gang med at brodere et Skærmbrædt med næsten legemstore sienesiske Pageskikkelser. Han opholdt sig atter hjemme i Rønne i Juni, og den 76aarige Moder fuldendte da de fire Felter, broderet med Uldgarn paa Kanevas. Begge Forældre og K. Z. jublede ved at se dette store Arbejde færdigt].