Danmarks Breve

BREV TIL: Oluf Wold-Torne FRA: Kristian Zahrtmann (1898-04-05)

K. Z. til Norsk Maler Oluf Wold-Tome. Amaliegade 14, 1898 5/4:

.... Jeg arbejder med et Portræt. Det interesserer mig i høj Grad, men jeg har næsten aldrig malt i Legemstørrelse før, saa jeg er bange forat knække Halsen ... men dog er det dejligt at fare. Det er Profes-sorinde Salomonsen ... hun er saare skøn, kaldes jevnlig Dronningen af Saba.... Alle ydre Betingelser er gode nok.... Den frie Udstilling har faaet et meget smukt og ypperligt Lokale. Det er Willumsen, der er Mesteren.... Alt det er skønt. – Munchs Billede, Søsterens legem-store Portræt med sort Kjole hvori violette Blomster, er godt.... Hun ser saa fin og enkel ud. [Edv. Munch var indbudt som Gjæst paa den frie Udstilling 1898.] – Krøyers Skitse af Videnskabernes Selskab ... med de mange karakterfulde Hoveder er storartet.... Midt mellem dem sidder Kronprinsen som Æresmedlem og ser yderst uforstaaende ud.... Hvorfor kan jeg ikke faa lidt af det Glimt i Øjet, som alle de andre har, skal han have sagt til Krøyer.... Paa Charlottenborg har Tetens et smukt stort Billede af Christi Gravlæggelse med legemstore Figurer, godt baade i Farve og Følelse ... og dog synes jeg at en anden af Eleverne, Ejnar Nielsen, har et endnu meget smukkere Billede. Det er en legemstor blind Pige. Hun er sortklædt og har en Buket Fandens Mælkebøtter i Haanden ... da Landskabet er sort og har forgyldt Luft og Vand, er det som syntes man at saaledes maa Genstandene opfattes af en Blindfødt.... Paa Skolen har der været temmelig mange Nordmænd i de sidste Maaneder. Holbø, Stadskleiv, Harald Brun og Eiebakke....