Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1898-06-19/1898-07-14)

K. Z. til Forældrene. Kjbhvn. 1898 19/6 og 14/7:

.... Skærmen kommen og opstillet. Engelsted genkendte strax i den helt Brune Pellegro Casella, »han er min Ven, Krumningen paa Næsen er truffet paa en Prik«. Den grønne smukkeste troede han hed Silvio.... Maler travlt største Parten af Dagen paa det lille Ulfelds-billede. [Leonora Christinas sidste Farvel fra Ulfeld. Frie Udstilling 1898. Et Forarbejde gjengives her. H. Chr. Chr. Nr. 494.] – Dog en yderst livlig Middag hos Joh. Rohde for norsk Maler Grønvold med Frue, herligt Folk....