Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1898-10-29)

K. Z. til Forældrene. Kjbhvn. 1898 29/10:

... Det gaar bedre med Arbejdet end i mange Tider, og det er vel næsten ensbetydende med, at ogsaa Helbreden er meget god. Jeg har s. 494 i den sidste Tid haft mere Model end i mange Aar, for det kribler i mig, naar det gaar rask frahaanden. Skolen ogsaa i fuld Gang,... Er jeg ikke ude, har jeg Model om Aftenen fra 6-10;... det gaar igrunden bedst at male her ved Lys – Rummet er for lille om Dagen....