Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Vilhelm Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1899-02-16/1899-03-28)

K. Z. til Forældrene. Amaliegade 14, 1899 16/2 og 28/3:

... Jeg har meget travlt, slaas for at komme igennem med »Johanne den Gale«. Jeg har idag forsølvet mit Vandfad og fyldt det med Appelsiner, det ser meget smukt ud. Siger nu Nej til Indbydelser indtil 25/3. Nu er det ogsaa for galt med Selskabelighed. – [Paa den frie Udstilling 1899 udstilledes Billedet »En Fange«, Johanne den Gale af Castilien. H. Chr. Chr. Nr. 490.] 28/3: ... Endnu slap og søvnig ovenpaa den Anstrengelse. Mens jeg malte paa Johanne af Castilien, arbejdede et Billede af Lady Macbeth sig stærkere og stærkere frem i mig, jeg har alt begyndt derpaa et Par Aftner. – Denne Lady Macbeth tager mig; jeg kan næsten ikke Andet. Det gør saa umaadelig godt at kunne arbejde.... Leonora Christinas Seng, som har staat her i fem Aar, er nu taget ud; her blev saa løjerlig tomt.... Min Elev Harald Holm søgte, efter mit Raad, Vermehrens Anbefaling til et Legat. Men Akademiets Animositet mod mine Elever er stor. Vermehren svarede ham: »Jeg kender Dem ikke og vilde hele mit Liv angre, om jeg anbefalede Dem.« Det er ovenikøbet altid paa Charlottenborg han udstiller. Jeg synes ikke Vermehren til mig, som han gør, skulde beklage sig saa meget over Ungdommen....