Danmarks Breve

BREV TIL: Aage Bertelsen FRA: Kristian Zahrtmann (1899-10-23)

K. Z. til Aage Bertelsen. Kjbhvn. 1899 23/10:

... Onsagers Brev var ogsaa særdeles vakkert. [Norsk Elev.] Han er ogsaa paa Skolen, har dog ikke besøgt mig. Jeg lider ham godt og han arbejder baade stærkt og mig synes godt. Barnligt, beskedent, ærligt og stille. Man mærker, at han ikke har Andet for. Det gør mig ondt at se, at han bliver blegnæbet.... Gid De var her. De kunde saa fortræffelig være Mellemled mellem Onsager og mig. Der er iøvrig gode Elementer paa Skolen fortiden, morsomt er der at komme. Christiansen maler paa sin Knud den Store. Nej, hvor tager han bagvendt paa Sligt. Og dog kommer der maaske noget Godt ud deraf.... s. 496 Møhl-Hansen har solgt sin store Skov for 300 Kroner. Skolen er meget glad derover og slig Opmuntring har den Gavn af....