Danmarks Breve

BREV TIL: Kristian Zahrtmann FRA: Laura Zahrtmann (1900-03-10/1900-03-16)

Fra Moderen til K. Z. i
Kjbhvn.
Rønne 1900 10/3 og 16/3:

[Taknemmelig for hans Indbydelse til Italien.] ... Efter lang Prøve paa at dette dog muligt kunde tages med nu i mit Livs Aften, er Resultatet, at jeg bestemt maa nægte mig denne store Rejse af Mangel paa Ævne og Kræfter. Lysten er der heelt ud, men der kommer en Spænding, en Ængstelse over mig selv ved ganske smaa Forandringer i mit stille Liv. Altsaa er nu den Plan bestemt opgivet, men min Taknemmelighed for Din opofrende Kærlighed er stor. Saa taler vi ikke mere om den Sag.... Jeg har grædt over Tabet af Ævne til at tage med Dig, min inderlig kære gode Søn,... saa tager jeg med Ro Skuffelsen.