Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Kristian Zahrtmann (1900-06-16)

K. Z. FORLOD KJØBENHAVN 4. MAJ 1900.
I VERONA MØDTE HAN R. FIBIGER OG TH. MOGENSEN OG
REJSTE MED DISSE TO ELEVER TIL PORTOFINO.
K. Z. til Karl Madsen. Portofino 1900 19/6:

... Jeg gaar her og laborerer med et Billede; jeg havde tænkt paa noget storartet. Det skulde være Kejser Friederich med Hustru paa Villa Carnarvon. Jeg havde faat Tilladelse til at male i den storslaat blomsterrige Villa, har deres Portræter fra Berlin, har engang set ham. Hans tragiske Skæbne havde Evropas Sympathi. Vertinden fortalte mig, hvorledes han tilbragte 40 Dage her inden han i San Remo døde ved Operationen. Et ophøjet tragisk Sujet syntes jeg. Og jeg tog fat. Den synkende Sol i Kejserens store Øje. Netop tilstrækkelig germa-nischsentimentalisch. Ak, saa bliver jeg revet ud af hele Billedet. For det var mere end et Aar før Døden at han var her i 60 Dage. Signoran havde forregnet sig. Naa, jeg fortsætter, men Billedet, der kunde være blevet monumentalt, maa ialfald for Carnarvons Vedkommende blive Genre. Det bliver nu kun de to i den Have. – Det minder mig om en Enke, jeg engang hjalp. Hun havde faat en Lille tre Maaneder efter at have set sin Mand drukne i Havnen. Da jeg gik til Fattigkommissionen derom, saa fik hun Barnet et Aar og tre Maaneder efter Mandens Død.... [Kronprins Friederich var ikke Kejser da han opholdt sig i Villa Carnarvon. Han blev opereret i San Remo 1887 og døde i Potsdam 15/6 88.]

s. 497 DET MYSTISKE BRYLUP MELLEM RISKOPEX OG ABBEDISSEN I PISTOJA. 1894
(H. Chr. Chr. Nr. 426)

s. 498 HERREN AARENBAREDE SIG FOR. DE FORSAMLEDE DISCIPLE. Kjbhvn. 1895
(H. Chr. Chr. Nr. 444)