Danmarks Breve

BREV TIL: Aage Bertelsen FRA: Kristian Zahrtmann (1900-07-26)

K. Z. til Aage Bertelsen. Civita d’Antino 1900 26/7:

... Mogensen og Fibiger supplerer hinanden brillant. Jeg tænker vi blive her til Udgangen af Avgust. Jeg skal 1. Septbr. være i Portofino. Jeg er virkelig i Lag med at male et Billed af Kejserinde Friederichs i Besøg paa Villa Carnarvon. Mogensen er Model til ham, han er altfor ung, men i mange Henseender udmærket. Til hende har jeg en af Damerne her i Huset. – Men Omgivelserne maa males paa Stedet og i Sept.... Det er jo for saa vidt et underligt Motiv, som hun lever, og skulde hun faa Billedet at se vil hun nok blive noget forbavset over Et og Andet, især vel over dets Intimitet. Det morer mig meget, men om det bliver godt, derom maa Andre dømme.