Danmarks Breve

BREV TIL: Wanda Danneskiold-Samsøe FRA: Kristian Zahrtmann (1900-08-08)

K. Z. til Cousinen GrevindeWanda Danneskiold-Samsøe. Civita d’Antino 1900 8/8:

.... Jeg har travlt med mit Kejserbilled. Jeg vilde egenlig gjerne vide nogle Ting om ham, som Du mulig med Nemhed kunde skaffe mig at vide, hvis Du ser Princessen af Wales. Først og fremst om han røg Cigaret, saa om han holdt af Blomster og om af nogen bestemt. Det første vilde jeg ønske han gjorde, det vilde gøre godt i Billedet, men det er for dumt at give ham en Cigaret om han ikke røgte. Hende ved jeg om hvad jeg behøver, dog brugte hun Stanglorgnet, saa vilde jeg anvende den. Briller vil jeg ikke kunne anvende, selv om hun brugte dem. Det vil altfor meget misklæde Billedet. Ja, Du skal naturligvis ikke gøre Noget i den Sag, om Du ikke yderst nemt kan gøre det, og Du skal ikke nævne mig, da man ikke ved om det kunde opfattes som et Prelleri. Med et saadant Billed skal man være meget forsigtig. Nu var vor Vert Signor Diomede her at hilse paa os før han imorgen tidlig som en af tre Repræsentanter herfra tager til Begravelsen. [Efter Kongen af Italiens Mord.] Fra alle Italiens Kommuner sendes Repræsentanter, saa Følget bliver uhyre....