Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1900-12-05/1900-12-31)

K. Z. FORLOD PORTOFINO 15. OKT. OG VAR I KJØBENHAVN
21. OKT. 1900.
K. Z. til Moderen. Amaliegade 14, 1900 5/12, 31/12:

... Siden 27. Nov. har jeg malt paa Leonora Christinas Død, det foregaar ved tændt Lys.... Stadig to Modeller, arbejder med Kraft. [Billedet var en noget varieret Gj en tagelse af samme Motiv fra 1897. Baade dette Billede og Maleriet fra Villa Carnarvon udstilledes paa den Frie Udstilling 1901, H. Chr. Chr. Nr. 508 og 517.]