Danmarks Breve

BREV TIL: Oluf Wold-Torne FRA: Kristian Zahrtmann (1900-12-28)

K. Z. til Oluf Wold-Torne. Amaliegade 14, 1900 28/12:

... Man føler sig ældre og mere paa den sidste Halvpart af Livet naar Ens Fader dør. Deres var vel endnu noget ung, da min Fader døde iforfjor var han næsten 89, saa jeg kunde ikke ønske han skulde leve længere, men siden da tror jeg ikke at jeg ser nær saa meget frem mere paa Livet, han var nu min bedste Ven. Imidlertid, der er Intet bedre end alle de daglige Krav Livet stiller En, det gør at man ikke kan synke sammen, selv om meget store Bekymringer rammer En. Disse Krav synes Deres Brev at indestaa for at De føler. Ja Arbejdet i Kunstens Tjeneste kan neppe blive stærkt nok og det bærer sin Løn rigeligt i sig. Rigeligere maaske end Noget Andet, og derfor kommer en Kunstner oftest stoltere ud selv af en meget haard Kamp....