Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1901-02-08)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1901 8/2:

Hos Haslunds var forleden mange for mig kære Mennesker samlede.... Igaar Middag hos Fru Iversen, idag hos Generalinde Brun, imorgen til Stiftsprovstinde Paulli. Paa Søndag vældig Middag hos Alf. Benzons Gaar rundt at se paa Billeder til Raadhusudstillingen.