Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1901-03-04/1901-03-11)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1901 4/3 og 11/3:

... Grev Reventlow har travlt med en Frise, vore atten Konger tilhest (Christoffer af Bayern til Christian IX). Frisen kan mulig bruges som Dekoration af den vældige Festsal paa Raadhuset.... Nu presser jeg paa Reventlow, at han skal sætte Alt ind derpaa, selv staa paa Stillads og male de naturligstore Ryttere. Kun Manden selv kan udføre den helt godt.... Dette er noget der opfylder mig.... [Reventlows Rytterfrise og K. Z.’s begejstrede Anbefaling af Dekorationen gjorde intet Indtryk paa Raadhus-Byggeudvalget.]... 11/3: ... Det piner mig i min Sjæl, at Moder ikke føler sig stærk nok til at rejse med mig. Jeg tænker, at de Dage, Du har tilbage, vilde blive rigere og lykkeligere, naar Du bar paa Minderne fra det skønne Land....