Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1901-03/1901-04)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1901. Marts-April:

... 18/3 med Damper til Aarhus, træffer der Karl Madsen, vi tage Billeder ud til Raadhusudstillingen i Museet i Aarhus.... Besøgte derfra La Cour, en udmærket Maler, for hvem jeg har megen Respekt. Han tog høfligt imod Karl M. og mig som mod to Fjender, vi fik nogle Billeder..... Næste Morgen paa Rosenholm. Vi svælgede i Stedets Skønhed, og mellem alle de gamle Billeder.... Næste Dag i Randers Museum og hos Private til Valg af Billeder.... Kl. 10 Aften tog jeg fra Aarhus med Damper hertil. Saa hele Dagen igaar ved Frie Udstillings Aabning, Gallamiddag hos Reventlow Kl. 7, Souper hos Frijses Kl. 11 1/2 til over 1. Jeg havde endnu ikke nok, til Frie Udstillings Aab-ningsfest i selve Udstillingsbygningen, hjem lidt over Kl. 4. Idag Middag hos Kochs. Se det kan jeg holde ud, har det særdeles godt, gaar s. 505 nu paa Skolen. Jeg er saa altfor meget paa Farten. Dog tror jeg, at jeg har Gavn deraf.... Jeg har 14 Billeder paa den Frie Udstilling. Mine Elever paa Udstillingen ere saare mange, den bæres snart af dem og den er meget stor. Jeg tror man synes godt om den. [Paa den Frie 1901 udstillede K. Z. : »Kejser og Kejserinde Friederich«, »Mit Frokostbord i Portofino« og »Leonora Christinas Død«. H. Chr. Chr. Nr. 508, 511, 517. – Foruden af hans danske Elever, var der udstillet Arbejder af elleve norske Kunstnere, der alle vare eller havde været Elever paa K. Z.’s Skole.] ... Frygtelig travlt paa Raadhusudstillingen, der skal aabnes 1. Maj. Jeg har hele Ophængningen af gamle Billeder under mig. De fylde Festsalen og de to tilstødende Rum....