Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Rudolph Theodor Oppermann FRA: Kristian Zahrtmann (1901-08-22)

K. Z. til Th. Oppermann. Civita d’Antino 1901 22/8:

... 2 1/2 Exemplar af Deres Afhandling om Raadhusudstillingen har jeg modtaget fra Venner. Jeg har derfor Lyst at skrive til Dem ikke blot forat takke Dem for den yderst velvillige Omtale af mig selv, men ogsaa forat tale lidt med Dem om Sagen..... Med Hensyn til Meningen er jeg gennemgaaende enig med Dem. Der er en Ting, som forekommer mig mærkelig – at De ikke nævner Vermehren. Netop Raadhusudstillingen synes jeg maa gøre den Unge opmærksom paa hvor dygtig han har været. Der er fremfor Alt hans Hyrdedreng. Fik jeg Lov at tage 6 af Udstillingens Billeder blev det vist det Ene. Deri rager han meget højt op, men ogsaa en Skomager og et Par Billeder med gamle Koner staa meget højt, saa han hævder sig ikke lige med men godt ved Siden af Dalsgaard – og jeg tror ikke at noget af Dalsgaard blev et af de 6. Han selv er blevet gnaven, umedgørlig, hader de Unge – og har lige givet min Skole et Spark – jeg holder hellerikke af hans Karakter, men tænker jeg paa Hyrdedrengen er jeg ham saa taknemlig, at det Øvrige skrumper ind. Det er ingenlunde min Hensigt heri at gaa i Details, men der er en Ting, hvori jeg bebrejder mig Noget. Jeg synes at Deres Indlæg er godt, men det er altfor kort som nogenlunde Redegørelse for den store Udstilling, og jeg burde i Foraaret have foreslaat Dem at skrive en stor Afhandling om Emnet....

s. 507 KRONPRINS OG KRONPRINSESSE FRIEDRICH PAA VILLA CARNARVON VED S. REMO. 1900
(H. Chr. Chr. Nr. 508)

s. 508 FORARBEJDE TIL LEONORA CHRISTINAS SIDSTE FARVEL FRA ULFELD. Kjbhvn. 1899
(H. Chr. Chr. Nr. 493)