Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1901-12-31)

FRA CIVITA D’ANTINO REJSTE K. Z. TIL PORTOFINO.
SIDST I SEPTEMBER FORLOD HAN DETTE STED FOR MED
GREV FRIJS, JUELLINGE, OVER MILANO-BERLIN
AT VENDE TILBAGE TIL KJØBENHAVN
K. Z. til Moderen. Frijsenborg 1901 31/12:

...I København havde Mad. Jensen [K. Z.’s huslige Medhjælp saa-længe han boede i Amaliegade 14] pyntet mig et Juletræ, da jeg kom fra Bornholm. Jeg tændte det ene for mig selv sidste Aften, stillede det store Billede af Leonora Christina paa Dødssengen op belyst stærkt af Træet. Saa sad jeg stille og sammenlignede hendes Liv med mit.... 1902 1/1: laftes denne berømte Souper med Gaasesteg og Risengrød....Grev Frijs ønskede os Kl. 12 glædeligt Nytaar, ... han er vel den gæstfrieste Mand og den bedste Vert, som jeg har truffet.... 5/1: Jeg har den allerstørste Respekt for, hvorledes dette Hus føres, en mere exemplarisk Orden træffes ikke, en friere og behageligere Maade at være paa og et bedre Tjenerskab. Imorgen Aften er jeg i Kbhvn. Ja Fritse [K. Z.’s Cousine Wanda Danneskiolds Datter Grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs] beder om jeg vil blive imorgen Aften over, men jeg s. 510 tror nu ikke hun naar det. Jeg skal til Skolen. Jeg sukker dybt ved at skulle forlade det, men det maa være....