Danmarks Breve

BREV TIL: Laura Zahrtmann FRA: Kristian Zahrtmann (1902-02-22)

K. Z. til Moderen. Kjbhvn. 1902 22/2:

... Afleverede Lady Macbeth 15. Febr. til Berliner-Udstillingen. [K. Z. udstillede otte Billeder i Berlin, tre i Krefeld og 16 Billeder paa den Frie Udst. i Kjbhvn.] Tager nu fat paa Marie Stuart i Fængslet Aftenen før Henrettelsen, tildels for Fru Mynzbergs Skyld (min gamle Model Jfru Lund). Billedet morer mig, men Du aner ikke, hvor mange her komme... saa der bliver næsten kun Aftentimerne helt til Raadig-hed, og selv da komme de Unge....